Saradnja sa Akademijom likovnih umjetnosti, Univerziteta u Sarajevu

...

Iz Bosne i Hercegovine u Mađarsku

...

Dr.Pasha u cm-u

...

Iz Bosne i Hercegovine u Katar

...

Redizajn web stranice

...

Redizajn mini sapuna

...